BULUT BİLİŞİM

Bulut hizmetlerinin ortaya çıkışı, dijital ortamdaki koşulları değiştirdi. Hizmetler hem verimli hem de esnektir ve hem küçük şirketler hem de daha büyük ve küresel şirketler için iyi çözümler ve fırsatlar sunabilir.

Bulut hizmetlerinin faydaları çoktur, ancak teknoloji risksiz olmaktan uzaktır. Şirketlerin bulut hizmetlerinden maksimum faydayı elde etmeleri ve aynı zamanda bunlarla riskleri en aza indirmeleri için net stratejiler ve etki değerlendirmeleri gerekmektedir. Geleneksel BT ortamlarından modern BT ortamlarına geçişte odak noktası genellikle buluta geçmektir. En az bunun kadar önemli olan, buluttan veya farklı bulut sağlayıcıları arasında nasıl geçiş yapılacağını anlamaktır. Bir bulut çözümünün tercihen kilitleme teknikleriyle bağlantısı kesilmeli veya belirli bir sağlayıcıya bağlı olmalıdır.

Değişen gereksinimler ve gelecekle yüzleşme esnekliği için geliştirilmiş bulut çözümleri, Lynos'un danışmanlarının uzman olduğu konulardır.

Hybrid Cloud

Geliştiriciler bir sonraki büyük fikre başlamak için kaynaklara hızla ihtiyaç duyar. Operasyonlar, BT altyapılarında güvenliği ve güvenilirliği korumalıdır. Hibrit bulutlar, çoklu bulut, Container ve Kubernetes teknolojileri birlikte, hizmetleri daha hızlı sunmak için gereken çevikliği ve kararlılığı sağlar.

Pazardaki tüm büyük bulut sağlayıcılarıyla çalışıyoruz ve AWS ve Google ile derinlemesine iş birliği yapıyoruz. Devlere ek olarak, pazardaki birkaç yerel oyuncu ile de çalışıyoruz. Genel bulutlara ek olarak, özel bulut çözümleriyle de çalışıyoruz ve OpenStack ile platformlar kuruyoruz.

Ansible, Terraform, Juju ve CloudForms, birlikte çalıştığımız çözümlerden ve araçlardan bazılarıdır.